Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou,

oddíl SPV

Rozvíjíme pohyb v každém z nás

Aktuality


Poděkování městu Hodkovice n. M.

Pronájem sportovní haly a posilovny je dotován z GRANTOVÉHO PROGRAMU města Hodkovice nad Mohelkou.

  

DĚKUJEME! 

TÝM SPV, SK Hodkovice n/M

Naši sponzoři

V první řadě děkujeme Sportovnímu klubu Hodkovice nad Mohelkou, jehož jsme jako jeden z oddílů součástí, za zajištění finančních prostředků na naši činnost a provoz. Bez ochoty spravovat majetek Sportovního klubu, shánění finančních prostředků a dalších nedílných činností, by náš oddíl nemohl tak skvěle fungovat. Děkujeme