Historie SPV

Naše historie mluví za vše, udržujeme tradice a budujeme budoucnost sportu v našem městě!

Po válce se rozběhla činnost Sokola - od podzimu do jara se chodilo cvičit do tělocvičny ve škole a v létě se cvičilo venku.

Po roce 1948 byl Sokol zakázán - došlo k přejmenování na DSO a po roce 1960 došlo přejmenování na ZRTV. 

Od roku 1975 SPV - neboli Sport pro všechny zaštítila nová organizace - Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou. SPV se tak stalo jedním z mnoha oddílů které sportovní klub má. Součástí SK Hodkovice je oddíl SPV dodnes. 

Cvičitelé žáků

1947 - 1948 K. Havlík

1948 - 1951 R. Hudec (odstěhoval se do Německa)

1952 - 1956 Jaroslav Neumann

1956 - 1960 Jaroslav Neumann + Josef Louda

1960 - 1964 Josef Louda

1964 - 2009 Alois Dopita - pomáhali Dopita Dušan, Košek Miroslav, Mareček Petr

Cvičitelky žákyň

1947 - 1966 Věra Vašíčková

1966 - 1985 Žofie Loudová

1977 - 1985 Věra Dostrašilová

1993 - 2015 Dagmar Loudová, pí. Čechová, pí. Jarešová, Lenka Vítová, Dana Novotná, Petra Honcová, Hana Kaštovská, Jana Rolečková, Pavla Rolečková, Šárka Lukášová, Petra Menčíková


  • Ženy od roku 1992 předcvičovaly: Trojanová Romana, Adamcová Věra, Khauerová Markéta, Řezáčová Helena, Vítová Lenka, Rolečková Pavla
  • Muži cvičili do roku 1962 vedl Josef Louda

V roce 1982 byla postavena tělocvična ve sportovním areálu a činnost sportovního klubu se přesunula do nové tělocvičny. Zde byly daleko lepší podmínky pro cvičení i pro kolektivní sporty. V tělocvičně byla vybudovaná klubovna, která se nikdy nevyužívala.

Posilovna

Pár nadšenců mělo zájem o posilování, a tak si amatérsky vyrobili některé cvičící stroje, které provozovali ve sklepních prostorách paneláku. V roce 1989 pana Hanuse Petra napadla myšlenka, že by bylo dobré udělat posilovnu i u nás v Hodkovicích nad Mohelkou. Bylo potřeba oslovit a získat souhlas vedení SK a k tomu mi dopomohl pan Alois Dopita toho času správce tělocvičny a náš trenér gymnastiky. Výhodou byl volný prostor v tělocvičně /bývalá posilovna/, který v tu dobu sloužil více či méně jako dílna nebo truhlárna. 

 Následovali dlouhé noci při výrobě potřebných laviček, stojanů a posilovacích prvků, které jsme vytvořili společně s panem Ladislavem Slavíkem. Jako výrobní prostor nám sloužila dílna v městské kotelně. Nadšení bylo veliké a tak nebylo od věci, kdy se na čalounění lavic použil i molitan z našich postelí. K otevření posilovny došlo v roce 1990. Později, když už bylo zcela jisté, že myšlenka se stala skutečností, přišli i peníze, za které byli nakupovány činky, závaží, tyče a ostatní vybavení. Každý, kdo navštěvoval posilovnu, rád vložil nějaký ten drobák do společné kasy a přispíval tak na její zvelebení. A tak posilovna funguje až do dnešních dní.

Jak šel čas

Za posledních 20 let cvičilo v oddíle SPV několik kategorií - rodiče s dětmi, mladší a starší žactvo, dorost a dospělí. Kategorie žáků a dorostenců se zúčastňovala gymnastických závodů, kdy se pod vedením Aloise Dopity soutěžilo i na republikových závodech. Dále žactvo soutěžilo v přehazované, volejbale, atletice a to vždy úspěšně s nějakou tou medailí. Oddíl SPV také pro cvičící ženy pořádal sobotní cvičení nebo víkendové cvičení. Pro děti se pořádali víkendové výlety a soustředění.

Havarijní situace v tělocvičně 2004 zastavila provoz na jednu zimu v tělocvičně - opraveny nosníky.

Zastavení provozu tělocvičny - 2009, od té doby oddíl SPV své hodiny cvičení pořádal v kulturním domě a za dobrého počasí na hřišti za školou. Cvičení rodičů s dětmi díky nevyhovujícím podmínkám zaniklo úplně. Posilovnu se podařilo přemístit do prostor Kulturního domu v Hodkovicích, kde se zůstala dodnes.

Nepříznivé podmínky, vedly k přepracování cvičení s dětmi na všestrannost a zároveň spojení cvičení s tancováním. Tímto krokem se podařilo přitáhnout nové cvičenky.

Velký zájem byl o cvičení pro ženy pod vedením Kateřiny Francové, bohužel malé prostory neumožňovali všem zájemkyním se na lekce přihlásit.

Novodobá historie

Milníkem je rok 2018, kdy se otevřela nová sportovní hala v Hodkovicích. Tímto krokem se podařilo obnovit velmi populární cvičení rodičů s dětmi pod vedením Lenky Vítové. Zároveň se navázalo na historii gymnastiky v Hodkovicích pro děti. Gymnastika se dnes cvičí i s prvky moderní gymnastiky a využívá se nových pomůcek, které se podařilo získat převážně z dotací města Hodkovice nad Mohelkou. Cvičitelky jsou Pavla Krausová, Šárka Lukášová a Pavla Danielová.

Posilovna nadále působí v Kulturním domě v Hodkovicích. Zde probíhá také cvičení pilates pod vedením Pavly Krausové. Do haly se přemístilo také cvičení Step aerobiku pro ženy pod vedením Kateřiny Francové.

Do budoucna plánujeme modernizaci cvičebních pomůcek, účast na soutěžích, či předváděcí akce naší práce...

Děkujeme všem kdo se o sport zajímají a tráví s námi dobrovolně svůj volný čas...