Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou, oddíl SPV

Rozvíjíme pohyb v každém z nás

ZAČÍNÁME OPĚT CVIČIT!! 😉

Příští týden v pondělí 17.5.2021 začínáme😊Cvičení bude probíhat na HŘIŠTI ZA ZÁKLADNÍ ŠKOLOU T. G. MASARYKA. 

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (1-3 roky) i (3-6 let) od 16:30 do 17:30.

VŠEOBECNÁ GYMNASTIKA od 17:30 do 18:30.

Těšíme se na vás a vaše děti. 

Tým SPV 

Poděkování

Tento rok jsme pro naše děti z GRANTU města Hodkovice nad Mohelkou pořídili nové pomůcky, díky kterým si můžeme naše hodiny cvičení zpestřit a učit se nové cviky a dovednosti. 

DĚKUJEME TÝM SPV, SK Hodkovice n/M

Naši sponzoři

V první řadě děkujeme Sportovnímu klubu Hodkovice nad Mohelkou, jehož jsme jako jeden z oddílů součástí, za zajištění finančních prostředků na naši činnost a provoz. Bez ochoty spravovat majetek Sportovního klubu, shánění finančních prostředků a dalších nedílných činností, by náš oddíl nemohl tak skvěle fungovat. Děkujeme